Tag: Internet Explorer

Trình duyệt Edge của Windows 10 sắp chặn quảng cáo

Microsoft vừa phát hành một bản cập nhật cho trình duyệt Edge của Microsoft, mà hiện đang có sẵn trên Windows 10 máy tính lẫn di động. Điểm đặc biệt của phiên bản Edge này là đã hỗ trợ các thành phần mở rộng. Thực tế, thành phần mở rộng không có gì quá mới ...