Tag: nghiêng cứu thị trường

6 bí quyết thành công với truyền thông xã hội

Khi một sự cố nhỏ xảy ra trên truyền thông xã hội và bạn không xử lý kịp thời, nó sẽ biến thành một cuộc khủng hoảng lớn. Ngược lại, khi nhìn thấy vấn đề từ trước, bạn có thể giải quyết nó, thậm chí là đảo ngược tình thế và biến những người phản ...