Tag: teve Wozniak

Đồng sáng lập Apple: “Tôi thực sự nhớ Steve Jobs da diết…”

Vừa qua, đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak đã tham gia trả lời phỏng vấn trực tuyến trên diễn đàn reddit. Ông là một người từng một thời cùng Steve Jobs sáng lập nên một trong những công ty có sức ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Vào thời điểm này, ông đã không còn ...